Yükleniyor...
GAYRİMENKUL DEĞERLEME: 1. BÖLÜM

"GAYRİMENKUL DEĞERLEME KONU BAŞLIKLARI"

 

1. Bölüm: Gayrimenkul değerlemesine ilişkin temel kavramlar
2. Bölüm: Yapı bilgisi
3. Bölüm: Değerleme süreci
4. Bölüm: Gayrimenkul değerleme yöntemleri
5. Bölüm: Gayrimenkul yatırımlarının analizi
6. Bölüm: Gayrimenkul finansmanı
7. Bölüm: Raporlama ve uluslararası değerleme standartları

 

1. BÖLÜM:

 

GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 

Değerleme:
Belirlenmiş kriterlere bağlı olarak mülk üzerine maddi bir değer atfedilmesi ve bu değerin geliştirilme süreci.

 

Gayrimenkul:
Türkçe' ye Arapça' dan geçen bir kelimedir. Medeni kanunumuzda 'gayrimenkul' yerine 'taşınmaz mülk' tanımı kullanılmaktadır.
4721 sayılı medeni kanunun 704. maddesine göre araziler, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız bölümler ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerin tümü.

 

Mülk:
Vakıf olmayıp doğrudan doğruya tapuda özel veya tüzel kişi üzerine kayıtlı arazi veya yapı.

 

Gayrimenkul Değerleme:
Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak veya faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak belirlenmesi.

 

Mülkiyet hakkı:
Tapuda kayıtlı mülkün, sahibi tarafından yasalar çerçevesinde dilediğince kullanabilme hakkını taşıması.

 

Arazi:
Sınırları tepeler, dağlar, dereler, yollar gibi doğal işaretlerle belirlenen imar uygulaması yapılmamış toprak parçası.

 

Arsa:
İmar uygulaması yapılmış, yapılaşmaya müsait sınırları planlama dahilinde
yetkili makamca belirlenmiş toprak parçası.

 

Fiyat:
Mal ve hizmetlerin fiili olarak değiş tokuşu için arz veya talep edilen ya da
ödenen tutar.

 

Maliyet:
Mal veya hizmetin üretimi süreci sonundaki masrafların toplamı.

 

Gayrimenkul Pazarı:
Alıcılar ve satıcılar arasında maliyet sonrası oluşturulan satış fiyatı
üzerinden mal ve hizmet alışverişinin yapıldığı ortam.

 

Pazar Değeri:
Bir mülkün alıcı ile satıcının 3. özel veya tüzel kişilerin etkisi olmaksızın iyi
niyetle hareket ettikleri bir anlaşma çerçevesinde aralarında uzlaştıkları ve
değerleme tarihinde ilgili mülkün el değiştirmesi için belirlenmiş tahmini
tutar.

 

Kullanım Değeri:
Belirli bir mülkün belirli bir kullanıcı için belirli bir kullanıma yönelik olarak
sahip olduğu değeridir. Bu nedenle pazar değerinden bağımsız, ürettiği
faydaya göre hesaplanır.

 

Yatırım Değeri:
Bir mülkün belirli bir yatırımcı veya grubu için yatırım hedefleri
doğrultusunda ifade ettiği değeridir. Pazar değerinden bağımsız olup özel
değer ile ilişkilidir.

 

Özel Değer:
Pazar değerinin üzerinde olağandışı bir değer unsurunu ifade eder. Bir
mülkün başka bir mülk ile fiziksel, ekonomik veya fonksiyonel ilişkisinden
kaynaklanır. O mülkün sahibi veya potansiyel sahibi için özel çıkar
yaratımından doğan bir değer artışıdır. Bu durum değerleme sürecinde
nedenleriyle belirtilerek fiyat oluşturulmalıdır.

 

Faal İşletme Değeri: Faaliyetlerini sürdüren bir kuruluşun her biri tek tek
ele alındığında pazar değerini oluşturan bileşenleri dışında kalan ancak
toplam işletmenin fiziki olmayan bölümlerini oluşturan unsurları olarak bu
bileşenlerle birlikte yarattıkları toplam katma değere göre hesaplanan
değeri.

 

Sigortalanabilir Değer:
Bir mülkün bir sigorta sözleşmesi veya poliçesinde yer alan tanımlar
çerçevesindeki değeri.

 

Vergi Değeri:
İlgili yasalarda yer alan tanımları esas alan değer olup, pazar değerinden
bağımsızdır.

 

Hurda Değeri:
Arazisi dışında, bir mülkün içerdiği malzeme için elden çıkarılacak değeri.

 

Tasfiye veya Zorunlu Satış Değeri:
Pazar değeri tanımının gerektirdiği pazarlama süresine göre çok kısa bir
zaman içerisinde mülkün satışından elde edilebilecek değer.

 

İpotek Teminatlı Kredi Değeri:
Bir mülkün uzun vadede kullanılabilecek özelliklerini, normal ve yerel pazar
koşulları ile alternatif kullanımlarını hesaba katarak gelecekteki
pazarlanabilirliğinin tespit edildiği değer.


< GHO Haberler
GHO Şubat 2017 Broker Ödülleri
GHO Şubat 2017 Danışman Ödülleri